W SINĄ DAL

Reedy­cja płyty anol­o­gowej z 1981 r. pt.„Szykuj się bra­cie!” + (bonus 9 piosenek)

1. Piosenka dla Jean (L. Makowiecki/R. Burns, sł.polskie A. Międzyrzecki)
2. W smut­nym kraju (Z. Hofman/L. Makowiecki)
3. Dla B.D. (Z. Hofman/L. Makowiecki)
4. Zielona aleja (L. Makowiecki/L. Makowiecki)
5. Bal­lada o Jere­mi­aszu (R. Wolbach/L. Makowiecki)
6. Mała żona (Z. Hofman/P. Kasperczyk)
7. Na mojej starej ulicy (R. Wolbach/R. Kasperczyk)
8. Piosenka starego górnika (P. Kasperczyk)
9. Zwycza­jne marzenia (Z. Hofman/L. Makowiecki)
10. Szykuj się bra­cie (P. Kasperczyk)
11. W siną dal (J. Matuszkiewicz/B. Choiński, J. Gałkowski)

Bonus:

12. Czy mamy jeszcze czas (muz. Zb. Hof­man — sł. P. Kasper­czyk)
13. Małe nocne granie (muz. L. Boli­bok — sł. P. Kasper­czyk)
14. Wszys­tkie dziew­czyny tego świata (muz. i sł. Z. Hof­man)
15. Nocą ją znam (muz. i sł. R. Wol­bach)
16. Dużo lubię (muz. Z. Hof­man, K. Jaworski — sł. M. Gaszyński)
17. I to by było (muz. R. Wol­bach — sł. L. Makowiecki)
18. Wypić wyp­i­jemy, jeszcze poży­jemy (muz. Zb. Hof­man — sł. L. Makowiecki)
19. Prześliczna nauczy­cielka (muz. R. Wol­bach — sł. J. Lewiński, A. Zaniewski)
20. Przy­drożny zajazd (muz i sł. L. Makowiecki)