BABSZTYL

Polski zespół muzyczny grający mieszankę country, folku, popu i rocka

#zostańwdomu #gramydlawas

Przedstawiamy wam specjalne, zdalne wykonanie utworu “Ogień i Woda” w ramach akcji “zostań w domu – gramy dla was”. 

TAKI KRAJ

Kiedy niepodległość od dawna z trudem wywalczona, a wolności nie wszystkim wystarcza…
Kiedy podziały bolą i irytują, kiedy fakty mieszają się z fake-newsami, kiedy lekcje historii nie odrobione, a przyszłość niepewna…
Kiedy, pomimo wszystko, nadal chce się tutaj żyć.

słowa: Tomek “Teacher” Jarmołkiewicz
muzyka: Zbigniew Hofman
produkcja: Wiesław Sałata
montaż wideo: Alicja Makiewicz

Taki kraj, gdzie ludzie powiadają,
że jednego życia człowiekowi mało,
by ogarnąć te przestrzenie;
w górze niebo, w dole ziemię,
żeby w jednym zdaniu zamknąć wiele słów.
Żeby chcieć i żeby umieć
i wybaczyć, i zrozumieć,
i z podziwem chylić kapelusze z głów.

Taki kraj, gdzie pięknie się umiera,
gdzie uczynią drania z bohatera.
Gdzie nie liczą krwi przelanej;
tu, gdzie popiół, tu gdzie diament
i brzozowy krzyż pośród polnych dróg.
Tu historia nadal boli,
tu się rana długo goi.
Tu ojczyzna, honor, tutaj Bóg!

REF
Widzisz, to taki kraj:
czasem da nam wszystko, czasem prawie nic.
Widać w to mi graj,
bo pomimo tego chce się tutaj żyć!

Taki kraj, gdzie pamięć i szacunek,
gdzie poświęcić trzeba coś, by zrozumieć.
W nocnej ciszy milkną głosy,
gdy się ważą ludzkie losy,
i dla brata pisze brat żałobny tren;
gdzie niełatwo jest się przyznać,
czym jest wiara, czym ojczyzna;
i szczęśliwy ten, kto śni spokojny sen.

REF
Widzisz, to taki kraj:
czasem da nam wszystko, czasem prawie nic.
Widać w to mi graj,
bo pomimo tego chce się tutaj żyć!

“ŻYCIE TO CUD” ALBUMEM ROKU 2018!

Miło nam poinformować, że jubileuszowy album zespołu Babsztyl “Życie to cud” w prestiżowym plebiscycie “Dyliżanse” w kategorii nowa płyta, został uznany za Album Roku 2018, a lider Zbigniew Hofman w kategorii wokalista zdobył tytuł Wokalisty Roku 2018.

 

ZBIGNIEW HOFMAN ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Fundacji Country&Folk Zbigniew Hofman otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okazją był jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Zbyszka. Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w dniu 17 listopada 2018 r. w Opatowie. W imieniu Ministra KiDN wręczenia i uroczystej dekoracji Jubilata dokonał Tomasz Staniek, pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek.

 

NASZA NAJNOWSZA PŁYTA “ŻYCIE TO CUD”

Pretekstem do wydania płyty, był ubiegłoroczny jubileusz 40 lecia powstania zespołu (1977 r. – 2017 r.). Wprawdzie nie udało się zrealizować tego zamierzenia w ubiegłym roku, ale dzięki przyjaciołom i kilku firmom, które wspomogły nas finansowo mogliśmy skończyć i wydać płytę w tym roku.

Płyta nosząca tytuł “Życie to cud” (tekst napisał W. Chiliński) nosi uniwersalne przesłanie:
“tyle dobra na świecie ile dobra jest wśród Nas”

CD1 – płyta zawiera 16 starszych i nowszych utworów wydawanych już wcześniej (m.in. “Hej przyjaciele”, “Góralska opowieść”, “Wypić wypijemy”, “W siną dal”, “Ogień i woda”).

CD2 – to 12 nowych, premierowych piosenek oraz dwie piosenki w nowych opracowaniach (“Punkt widzenia” sł. Jacek Skubikowski i “Białe plaże Kalifornii” sł. Piotr Bukartyk)

Do zobaczenia na koncertach promujących płytę!

“Nie ukrywam, że jest to płyta bardzo osobista,  nieprzypadkowy dobór tekstów, nostalgiczna i refleksyjna ale również dynamiczna. Teraz myślę, że może nawet trochę smutna, choć jest kilka piosenek przewrotnych w warstwie tekstowej choćby “Pobite gary” z fajną puentą (sł. Waldek Chiliński). Brzmieniowo i muzycznie mimo różnych dynamicznie piosenek to ciągle “Babsztylowe” granie.” Zbigniew Hofman

NASZ NAJNOWSZY TELEDYSK

O NAS

Zespół Babsztyl powstał w 1977 r. Udział w festiwalach i przeglądach studenckich zaaowocował wkrótce dużą popularnością zespołu. W 1980 r. grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Żywiołowo i spontanicznie wykonana interpretacja piosenki “W siną Dal” rozkołysała opolski amfiteatr. Efektem tego sukcesu była płyta nagrana dla Polskich Nagrań pt. “Szykuj się bracie”. Babsztyl ma wierną publiczność związaną z Piknikiem Country w Mrągowie, gdzie wielokrotnie był gwiazdą. Po kilkuletniej przerwie zespół wznowił działalność. Udział w programach TVP : “Wideoteka dorosłego Człowieka”, “Od przedszkola do Opola” czy “Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” czy polsatowskim „Must Be The Music” udowodnił, że repertuar Babsztyla bliski jest zarówno najmłodszym, jak i dorosłym odbiorcom muzyki. Muzyka zespołu utrzymana jest w konwencji pop rock i country.

 

HISTORIA

PIERWSZY KONCERT

Pier­wszy kon­cert zespołu pod nazwą BABSZTYL miał miejsce na fes­ti­walu piosenki turysty­cznej „Bazuna” w Gniewie w 1977 r. Młodzi stu­denci gdańskiej AWF – Zbyszek Hof­man i Rysiek Wol­bach zach­wycili zgro­mad­zoną na dziedz­ińcu zamkowym pub­liczność autorską „Bal­ladą o samot­ności”, zdoby­wa­jąc jedną z głównych nagród. Na tej samej sce­nie tryumfy świę­cił przyszły inżynier (PG) Lech Makowiecki, wspo­ma­ga­jący swym głosem i gitarą innego debi­u­tanta: Rudiego Schu­berta! Całonocne muzykowa­nia i „dżemy” spraw­iły, że „trójca” Hofman – Wolbach- Makowiecki poczuła ten sam feel­ing i wtedy to właśnie, na wiele lat, zaw­iązał się trzon gdańskiej grupy muzy­cznej BABSZTYL.

WYJĄTKOWI

Czym wyróżniała się ta trójmiejska formacja z całej plejady znakomitych zespołów studenckich przełomu lat 70- tych i 80- tych? Przede wszys­tkim pięknymi piosenkami i znakomi­cie zhar­mo­ni­zowanymi głosami. Niepow­tarzal­nie piękny, nat­u­ralny tenor Zbyszka wsparty moc­nymi, soczystymi bary­ton­ami Ryśka i Lecha robił piorunu­jące wraże­nie nie tylko na dziew­czy­nach. Woj­ciech Mły­narski, prze­wod­niczący jury Fes­ti­walu Piosenki Stu­denck­iej w Krakowie po wysłucha­niu „Bal­lady” powiedział, że dla takich utworów warto zor­ga­ni­zować festiwal.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody na fes­ti­walach i przeglą­dach piosenki stu­denck­iej (BABSZTYL był wielokrot­nym lau­re­atem „Yapy”, „Sabataru”, „Tar­taku”, „Bak­cy­nalii”, „Bazuny”, „Szk­larskiej Poręby” i wielu, wielu innych) ugrun­towały pozy­cję gdańskiej grupy jako czołowego zespołu reprezen­tu­jącego sze­roki nurt twór­c­zości aka­demick­iej: od krainy łagod­ności, przez śpiewany kabaret, po żywiołowe, muzy­czne sza­leństwa kapeli wraz z pub­licznoś­cią!

HEJ PRZYJACIELE

Pisząc o his­torii zespołu BABSZTYL nie sposób pom­inąć osoby Pawła Kasper­czyka (absol­wenta Politech­niki Gdańskiej), „bar­wnej postaci” od pier­wszych dni towarzyszącej zespołowi. Autor tek­stów‚ kom­pozy­tor, kon­fer­an­sjer, „dobry duch ” zespołu. Twórca najwięk­szych „hitów” BABSZTYLa takich jak: „Hej przy­ja­ciele”, „Góral­ska opowieść” czy tytułowa piosenka pier­wszej płyty dłu­gogra­jącej zespołu BABSZTYL „Szykuj się bra­cie”. Osobowość Pawła wywarła ogromny wpływ na twór­c­zość zespołu nie tylko dlat­ego, że był autorem wielu tek­stów piosenek. Prak­ty­cznie do czasu zaw­ieszenia dzi­ałal­ności Paweł na dobre i złe związany był z BABSZTYLem (obec­nie dyrek­torem radia „EL” w Elblągu).

SKŁAD

Zbigniew Hofman

Zbigniew Hofman

lid wokal, gitara akustyczna

Cezary Makiewicz

Cezary Makiewicz

wokal, gitara akustyczna

Mariusz Garnowski

Mariusz Garnowski

gitara basowa

Kamil Kulawczuk

Kamil Kulawczuk

gitara elektryczna

Zbigniew Chrzanowski

Zbigniew Chrzanowski

perkusja

Management

Albert Production
ul. Wał Miedzeszyński 384
03-994 Warszawa
www.albert-art.pl

Koncerty

Tomasz Milewski
+48 662 527 650
babsztyl@albert-art.pl

Kontakt medialny

Zbyszek Hofman
+48 605 334 011
zbighofman@wp.pl