PRZYGODY PECHOWEGO KOWBOJA PTYSIA NA DZIKIM ZACHODZIE

Kaseta zaw­iera piosenki z wid­owiska muzy­cznego dla dzieci pod w/ w tytułem, według pomysłu Pio­tra Łosowskiego.
Muzykę skom­ponował zespół Bab­sztyl. Wid­owisko z udzi­ałem członków zespołu z powodze­niem wys­taw­iane było w całej Polsce.

1. Pechowy Kow­boj (Grze­gorz Pawlenko)
2. Bajkowy dyliżans (Ryszard Wol­bach)
3. Kto chce być kow­bo­jem (Zbig­niew Hof­man)
4. Żółta maska (Zbig­niew Hof­man)
5. Bedę szcz­ery, jestem szeryf (Andrzej Kalski)
6. Dziki byk (Witold Gaz­iński)
7. Radosne święta (Krzysztof Jaworski)
8. Ciuch, ciuch, ciuch­cia (Ryszard Wol­bach)
9. Obrazek bajeczki (Zbig­niew Hof­man)
10. Kto zna tę bajeczkę (Ryszard Wol­bach)
11. Wspólny kon­cert (Zbig­niew Hof­man)
12. Gramy coun­try (Zbig­niew Hof­man)
13. Życie jest jak baśń (Krzysztof Jaworski)