Płyta z piosenkami warmińskimi oparta na trady­cyjnych tek­stach zaśpiewanych warmińską gwarą.
Pomysło­dawcą pro­jektu jest dyr. Muzeum Budown­ictwa Ludowego w Olsz­tynku Mar­ian Juszczyński.
Na pły­cie wyko­rzys­tano mate­ri­ały archi­walne Radia Olsztyn.

1. Już słoneczko zaszło (1’20’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
2. Stoi oset koło drogi (3’00’’) sł. trad. muz. Zbig­niew Hof­man
3. Poszły panny lenek rwać (2’20’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
4. Matko moja matko (2’45’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
5. Siadaj, siadaj, śliczne kochanie (4’00’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
6. Kędy ty Jaśku pojedziesz (2’15’’) sł. i muz. trady­cyjne
7. Ach mój jenu (3’10’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
8. Na Staw­igudzkim polu (3’12’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
9. Zasi­ałem ja sobie proso (3’05’’) sł. trad. muz. Zbig­niew Hof­man
10. Siedzi siwy dziad (2’20’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz
11. Olszynowe kółko (2’10’’) sł. i muz. trady­cyjne
12. Nie pada­jże deszczyku (2’12’’) sł. trad. muz. Cezary Makiewicz

Zbig­niew Hof­man – śpiew
Cezary Makiewicz – gitary akusty­czne, śpiew
Piotr Szy­mański – gitary elek­tryczne (BSGui­tars)
Paweł Szuszkiewicz – bas
Zbig­niew Chrzanowski – perkusja i instru­menty perkusyjne (SONOR)

Goś­cie:
Joanna Gołom­biewska – śpiew (5, 8,6)
Renata Kuźmiak – śpiew (3)
Crazy Daisy – Paulina i Dorota Pas­tuszko – śpiew (10)
Kamil Kulaw­czuk – gitara elek­tryczna (4,8)
Rafał Gajew­ski – pianino
Patryk Nakiel­ski – skrzypce (2,8,9,10,12)
Marcin Rumiński – man­dolina
Jacek Wąsowski – dobro, banjo, gitara akusty­czna solo
Tomasz Urban – skrzypce (3,6,7)
Zespół Śparogi (11)
– Maria Gronkiewicz- skrzypce
– Maciek Hacia – ako­rdeon
– Wiesław Gąsiorowski – kontrabas