NASZ PUNKT WIDZENIA

Wydawnictwo zaw­iera zbiór piosenek zre­al­i­zowanych na zamówie­nie TVP, wyko­rzys­tanych w pro­gramie TVP „Punkt Widzenia” wyreżserownym przez Zbig­niewa Pros­zowskiego pod redakcją Bar­bary Cza­jkowskiej. 1993 SPV Poland

strona A

1. Punkt widze­niena (sł. Jacek Sku­bikowski, muz. Zbyszek Hof­man)
2. Byczy kark (sł. Marek „Maras” Markiewicz, muz. Ryszard Wol­bach)
3. Koralowy świt (Rejs) (sł. Marek „Maras” Markiewicz, muz. Krzysztof „Dżawor” Jaworski)
4. Miejsca których już nie ma (sł. Jacek Skubikowski, muz. Ryszard Wol­bach)
5. Stada aut. (sł. Jacek Skubikowski, muz. Zbyszek Hof­man)
6. Wielki marszand (sł. Marek „Maras” Markiewicz, muz. Krzysztof „Dżawor” Jaworski)

strona B

7. Po nas choćby potop (sł. Pawel Kasperczyk, muz. Krzysztof „Dżawor” Jaworski)
8. Lunatycy (sł. Jacek Skubikowski, muz. Ryszard Wol­bach)
9. Plu­ton (sł. Jacek Skubikowski, muz. Ryszard Wol­bach)
10. Rozejm (sł. Jacek Skubikowski, muz. Zbyszek Hof­man)
11. Idę na wiatr (sł. muz. Ryszard Wol­bach)
12. Anas­tazja P. (sł. Marek „Maras” Markiewicz, muz.Krzysztof „Dżawor” Jaworski)